Biografie

Sonja van Beuzekom

Als kunstenaar wil ik graag in mijn werk de toeschouwer iets meegeven van een emotie. Dit kan zijn het zich geraakt voelen, tederheid, warmte, herkenning. Ik ben niet op zoek naar het choqueren van de mens, maar meer naar een klein gebaar van schoonheid. Als ik dit weet te bereiken voor mijn medemens is dit voldoende.

Van de volgende docenten heb ik les gehad tijdens de Klassieke Academie voor Beeldhouwkunst: Anita Franken, Jon Gardella, Pepe Grégoire, Natasja Bennink ,Henk Slomp, Xandra Donders, Anne Woudwijk, Eddy Roos, Rob van der Kleij, Harm van Weerden, Thom Puckey, Martin Borchert, Gosse Dam, Peter Hiemstra, Andrijana Martinovic en Gert Sennema.